Firmast / Säästev liikuvus

SÄÄSTEV LIIKUVUS

SISSEJUHATUS

Tänapäeval liigub maailma teedel ligikaudu 800 miljon sõidukit, mille arv võib aastaks 2030 kahekordistuda. See on tekitanud laialdaselt järjest aktuaalsemaks muutuvaid nõudmisi ja probleeme sellistes valdkondades, nagu tervis ja turvalisus, energia ja toormaterjali säilitamine, keskkonnakaitse ja elukvaliteet, kus valitseb karjuv vajadus lahenduse järele. Avatumas maailmas tahavad inimesed mitte ainult üha rohkem ringi liikuda, vaid teha seda ka üha paremini. Samal ajal põhjustab elanikkonna kasv jätkuvat kaubatranspordi kasvu.

MEIE ÜLESANDED

Maailma säästva arengu ettevõtlusnõukogu koondab ligikaudu 200 rahvusvahelist ettevõtet, mida seob pühendumine säästvale arengule. Michelin, kes on olnud liige alates 2001. aastast, osales organisatsiooni säästva liikvusue projektis (SPM), mis esitab 7 eesmärki:
Lugege meie 7 eesmärki:
1. eesmärk: Vähendada tavapärast transpordist lähtuvat CO2-heidet, nii et see ei kujutaks kuskil maailmas märkimisväärset ohtu rahva tervisele
2. eesmärk: Viia transpordist lähtuvate kasvuhoonegaaside heide säästvale tasemele
3. eesmärk: Vähendada oluliselt transpordist põhjustatud surmade ja vigastuste arvu üle kogu maailma
4. eesmärk: Vähendada liiklusmüra
5. eesmärk: Leevendada liiklusummikuid
6. eesmärk: Vähendada liikuvuse lõhet kõigis riikides ning rikkaimate ja vaeseimate riikide vahel
7. eesmärk: Parandada arenenud ja arenevate ühiskondade üldelanikkonna liikuvusvõimalusi

MEIE VASTUSED

 

Säästva liikuvuse projektis seatud 7 eesmärgini jõudmiseks on Michelin koostanud nimekirja 10 missioonilausest
Lugege meie kõiki 10 missioonilauset
1. Michelin Grupi tooted ja teenused - jõudluse ja vastutuse meetod
2. Meie objektide töökvaliteet
3. Meie töörühmade mitmekülgsus
4. Suhted kogukonnaga
5. Suhted tarnijatega
6. Firma riskijuhtimine
7. Meie objektide keskkonnajuhtimine
8. Rehvide kasutuse keskkonnamõju kontrollimine
9. Kasutatud rehvide ringlussevõtt
10. Meie panus säästvasse liikuvusse

Uurige lähemalt meie säästva liikuvuse programmi kohta (inglise keeles)

 

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre